Reiki – pro někoho způsob života, pro druhého ryze meditační technika a pro třetího alternativní metoda léčení. Pojďme se společně podívat, co to vlastně životadárná energie Reiki je.

Co je to Reiki?

Reiki pochází ze slova „Rei“, což znamená životadárný anebo také všudypřítomný. Slovo „Ki“ je synonymem k energii a síle. Slovo Reiki tedy můžeme přeložit jakožto životadárná anebo všudypřítomná energie. Reiki není náboženství, jak se mohou někteří lidé domnívat. Přesto je však jedním z prvních úkolů proniknutí do této filozofie nutnost připuštění něčeho éterického, jež Reiki představuje.

Co je to tradiční Reiki?

Tradice Reiki vyplývá z velice prastarého umění léčit, které má kořeny v dávných dobách. Bylo znovuobjeveno až teprve v devatenáctém století, a to japonským myslitelem jménem Mikao Usui. U nás začalo být Reiki populární teprve na přelomu tohoto století. Jaký je tedy princip Reiki?

Co umí Reiki

Dá se říci, že podstatou Reiki je vlastně harmonizace energií, které vedou ke všem možným úspěchům – pracovním, zdravotním, ale i k harmonizaci mezilidských vztahů v rodinách a partnerství či manželství. Reiki má schopnost ve vás probudit citlivé myšlení, vnímání světa a vztahů celkově. Je potřeba si uvědomit, že energie, která má na starost vše živé, neustále proudí mezi námi. Pokud ji budeme umět uchopit a pracovat s ní, otevírají se nám nesčetné možnosti, jak „opravit“ to, co nám v životě nevychází, anebo zlepšit, co se nám nezdá stoprocentní.

Energetické dráhy těla

Také tradiční čínská medicína hovoří o tělesných energetických drahách, které jsou protkány energiemi jin a jang. Také filozofie Reiki se na tyto dráhy dívá jako na něco, kde mají prodit energie, ale pokud dojde k dysharmonii, tělo projeví nějakou nemoc. Pokud nejsou energetické dráhy v harmonii, dochází často k civilizačním chorobám, k alergiím, nachlazení a kašli, v neposlední řadě je oslabený celý imunitní systém, který je někdy velice těžké dát znovu do pořádku.

Reiki a harmonizace energií

Pokud se rozhodnete vyhledat odborníka přes Reiki, bude se nejprve snažit harmonizovat energie ve vašem těle, aby vás mohl odprostit od fyzických i duševních problémů. Reiki má tu moc zbavit vás negativních emocí, které dokážou rozhodit celou lidskou psychiku. Velice důležité je však ponořit se do sféry vnímání a plně souhlasit s tím, že vás odborník na Reiki vašich potíží zbaví. Pakliže zůstanete skeptičtí, problémy se určitě nepodaří vyléčit. Otevřenost je jedním z hlavních kritérií léčení Reiki.

Reiki je pro každého

I lidé, kteří dříve patřily mezi zatvrzelé skeptiky, se dokázali soustředit na energii a učení Reiki. Pokud máte chuť udělat první krok, určitě se toho nebojte a vyzkoušejte terapii. Je také vhodné něco si o Reiki prostudovat, ale je čistě na vás, jestli chcete řešit své, ať fyzické či psychické problémy, jako laik, anebo být trochu zasvěcení. Můžete se však spolehnout na to, že Reiki je síla, která má, pakliže chcete, opravdu moc vám pomoci od různých druhů problémů.